Oferta

Oferta obsługi księgowej

Biuro AM-mix w Warszawie prowadzi całą dokumentację rachunkowo-księgową oraz biznesową konieczną przy prowadzeniu działalności. Zakres naszej współpracy jest w dużej mierze uzależniony od sposobu rozliczania się z podatku dochodowego i wybranej formy prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów oraz potrzeb i wymagań klienta. Zupełnie inaczej to wygląda dla spółek prawa handlowego, gdzie jest wymagana pełna księgowości, a inaczej w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczającej się tzw. podatkiem ryczałtowym od swoich przychodów. Jednak niezależnie od potencjalnego zakresu możliwej współpracy, ostateczne słowo zawsze należy do klienta, który może wybrać tylko pomoc przy sporządzaniu rocznego rozliczenia i przygotowania związanej z tym dokumentacji (bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową i deklaracjami CIT czy formularzami do KRS – przypadek spółki prawa handlowego – lub też deklaracja PIT-28 dla ryczałtowca).

W naszej firmie mają Państwo pełną swobodę także co do wyboru formy kontaktu. Preferujemy spotkania indywidualne z klientem, na których możemy dokładnie omówić wszelkie kwestie i na bieżącą wyjaśniać wątpliwości czy niejasności. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom umożliwiamy również kontakt w formie rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty e-mail.

Oferta obsługi księgowej
Oferta obsługi księgowej

Szczegółowa oferta usług rachunkowych

 • Usługi księgowe:
  • karta podatkowa
  • rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR)
  • ewidencja środków trwałych
  • roczne rozliczanie działalności
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Obsługa płacowa:
  • listy płac
  • deklaracje i składki ZUS
  • rozliczanie PIT
 • Obsługa kadrowa:
  • sporządzanie umów o pracę
  • umowy cywilnoprawne
  • dokumentacja kadrowa
  • dokumentacja urlopowa
  • świadectwa pracy
 • Doradztwo podatkowe:
  • optymalizacja podatkowa
  • deklaracje podatkowe
  • rozliczenia publicznoprawne
 • Doradztwo biznesowe:
  • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej niezależnie od wybranej formy organizacyjno-prawnej
  • zgłoszenie identyfikacyjne
  • zgłoszenia aktualizacyjne

Wybierając współpracę mają Państwo pewność pełnego bezpieczeństwa nie tylko dlatego, ze nasza firma to zespół wysokiej klasy księgowych, ale również z powodu tego, ze posiadamy ubezpieczenie OC.